دستگاه حسگر اندازه گیری مکش بافتی - تنسیومتر

(Soil Tensiometer)

اندازه گیری مکش بافتی خاک به صورت مستقیم تا محدوده 1500 کیلو پاسکال بدون نیاز به افزایش فشار هوای حفره ای

project-slider-image
project-slider-image
project-slider-image

دستگاه حسگر اندازه گیری مکش بافتی - تنسیومتر