service-image
service-icon

برش حلقه دینامیکی

بررسي رفتار ديناميکي خاک ها در وضعيت کرنش مسطح؛  امکان بارگذاري  ديناميکي خاک تا فرکانس ۲۰ هرتز

ادامه مطلب
service-image
service-icon

بارگذاری بزرگ مقیاس دینامیکی

بررسي رفتار ديناميکي خاک ها بر روي نمونه هاي  واقعي  و  يا  بزرگ مقياس؛ امکان بارگذاري ديناميکي تا فرکانس ۵۰ هرتز تا مقدار ۱۰ تن

ادامه مطلب
service-image
service-icon

تزریق الکترواسمزی

با استفاده از دستگاه تزریق الکترو اسمزی می توان سیال های مختلف را با استفاده از تکنیک الکترو اسمزی و  جریان  الکتریسیته انجام داد

ادامه مطلب
service-image
service-icon

منحنی مشخصه آب - خاک

اندازه گيري تغييرات درجه اشباع (و يا درصد رطوبت) در برابر مکش بافتي و بدست آوردن منحني مشخصه آب – خاک در مسيرهاي تر و  خشک شدگي

ادامه مطلب
service-image
service-icon

استوانه توخالی پیچشی

دستگاه استوانه تو خالي سيکلي براي بررسي رفتار  نزديک  به  واقيعت خاک ها تحت اثر توام الگوهاي بارگذاري پيچشي و محوري به صورت استاتيکي و سيکلي بر روي  نمونه هاي خاک استوانه اي شکل مي باشد

ادامه مطلب
service-image
service-icon

سه محوری غیر اشباع

دستگاه سه محوري مجهز به سلول دو جداره غير اشباع براي انجام آزمايش هاي مختلف مکانيکي و هيدروليکي بر روي خاک هاي غير اشباع است

ادامه مطلب
service-image
service-icon

ستون تشدید و برش پیچشی

دستگاه ستون تشديد و برش پيچشي يکي از تجهيزات پيشرفته اندازه گيري آزمايشگاهي پارامترهاي مختلف رفتار ديناميکي همچون مدول برشي، نسبت ميرايي، سرعت موج برشي و  مطابق با استاندارد است

ادامه مطلب
service-image
service-icon

سه محوری غیر اشباع کنترل دما

در بسياري از مسائل پيشرفته ژئوتکنيکي يکي از عوامل موثر بر روي رفتار تنش کرنشي خاک ها تغييرات دما مي باشد. در واقع عامل تغييرات دما را نيز مي توان به عنوان يک مولفه بارگذاري در نظر گرفت

ادامه مطلب
service-image
service-icon

سه محوری دینامیکی بزرگ مقیاس

از جمله جنبه هاي رفتاري خاک ها بررسي رفتار ديناميکي خاک ها بوده که به واسطه وجود مخاطرات مختلف همچون زمين لرزه ها، ارتعاشات زمين و ساير بارهاي ارتعاشي داراي اهميت مي باشد.

ادامه مطلب
service-image
service-icon

سه محوری اشباع

يکي از آزمايش هاي متداول و معروف براي تعيين پارامترهاي مقاومت برشي خاک ها، آزمايش سه محوري مي باشد.

ادامه مطلب
service-image
service-icon

برش مستقیم پنوماتیکی

يکي از دستگاه هاي معروف و پر کاربرد براي اندازه گيري پارامترهاي مقاومت برشي خاک ها دستگاه برش مستقيم خاک مي باشد.

ادامه مطلب
service-image
service-icon

سه محوری دینامیکی غیر اشباع

با استفاده از دستگاه سه محوری دینامیکی غیر اشباع مي توان به بررسي جنبه هاي مختلف رفتار ديناميکي خاک هاي غير اشباع در شرايط مختلف هيدروليکي و مکانيکي پرداخت

ادامه مطلب
service-image
service-icon

تنسیومتر

از جمله ابزار هاي متداول براي اندازه گيري مستقيم مکش بافتي خاک تنسيومترها بوده که داراي انواع مختلف تنسيومترهاي معمولي و مينياتوري کوچک است

ادامه مطلب
service-image
service-icon

مسیر تنش بیشاپ - وسلی

دستگاه های سه محوری متداول تنها قادر به بارگذاری های یکنواخت استاتیکی بوده ورای این امر بایستی از سلول سه محوری مسیر تنش استفاده کرد(Bishop-Wesley)

ادامه مطلب
service-image
service-icon

اندازه گیری سرعت موج/ بندر المنت

يکي از دستگاه هاي متداول براي اندازه گيري پارامترهاي ژئوتکنيکي خاک ها (همچون مدول برشي) در محدوده کرنش هاي پايين دستگاه سرعت موج برشي است

ادامه مطلب
service-image
service-icon

کنترلر اتوماتیک دما

با استفاده از دستگاه کنترل گر دما مي توان دما را با دقت مطلوب اندازه گیری، تنظیم و یا کنترل نمود

ادامه مطلب
service-image
service-icon

اعمال اتوماتیک فشار و اندازه گیری تغییر حجم

با استفاده از دستگاه اتوماتيک اعمال فشار و اندازه گيري تغيير حجم مي توان فشار وارده را به صورت دلخواه و برنامه ريزي شده در بازه هاي مختلف زماني به نمونه خاک اعمال نمود.

ادامه مطلب
service-image
service-icon

اندازه گیری نیرو (لودسل) مستغرق در آب

برای کاهش خطا در اندازه گیری نیرو در انواع آزمایش ها همچون آزمایش های سه محوری می توان از حسگرهای نیروی مستغرق درون آب استفاده کرد

ادامه مطلب
service-image
service-icon

اندازه گیری اتوماتیک تغییر حجم

یکی از پارامترهای مطرح در آزمایش های مختلف اندازه گیری تغییر حجم و یا نرخ جریان سیال های مختلف می باشد.

ادامه مطلب
service-image
service-icon

CPTU - آزمایش نفوذ مخروط

آزمایش نفوذ مخروط یکی ازآ آزمایش‌های صحرایی پرکاربرد در شناخت، طبقه بندی و تعیین برخی از ویژگی های خاک می باشد

ادامه مطلب