دستگاه حسگر اندازه گیری مکش بافتی - تنسیومتر

(Soil Tensiometer)

از جمله پارامترهای مهم در مطالعه رفتار مکانیکی و هیدرولیکی خاک های غیر اشباع مقدار تفاضل فشارهای هوا و آب حفره ای بوده که اصطلاحا به آن مکش بافتی اطلاق می شود. در گذشته تا کنون، روش های مختلفی برای اندازه گیری/کنترل مکش بافتی خاک ها توسط محققین ابداع شده است که از جمله آن ها می توان به روش هایی همچون روش جابجایی محوری و یا روش های اسمزی اشاره نمود. اگرچه این دو روش عمدتا برای کنترل مکش بافتی به کاربرده شده و اندازه گیری مقدار مکش بافتی با استفاده از دو روش فوق قدری دشوار و شرایط خاص آزمایشگاهی داشته تا بتوان با افزایش فشار هوای حفره ای و یا با استفاده از یک محلول مقدار مکش بافتی را کنترل و یا بعضا اندازه گیری نمود. از جمله ابزار های متداول برای اندازه گیری مستقیم مکش بافتی خاک تنسیومترها بوده که دارای انواع مختلف تنسیومترهای معمولی و مینیاتوری کوچک برای اندازه گیری مقادیر مکش بافتی کمتر از 100 کیلو پاسکال و تنسیومترهای با ظرفیت بالا برای اندازه گیری مکش بافتی تا مقادیر 1500 کیلو پاسکال اشاره نمود. با توجه به تنوع محصولات تولید شده توسط شرکت ویرا ابزار آزما برای خاک های غیر اشباع و با توجه به تجربه و مقالات و متون علمی منتشر شده توسط تیم طراحی این شرکت در خاک های غیر اشباع، تنسیومترهای مختلف برای انداز ه گیری مکش بافتی خاک های غیر اشباع توسط این شرکت طراحی و تولید شده است. این تنسیومترها در سه نوع بازه مختلف شامل تنسیومترهای با بازه اندازه گیری 100 کیلو پاسکال، 500 کیلو پاسکال و 1500 کیلو پاسکال و در دو نوع معمولی و مینیاتوری طراحی و ساخته شده اند. این تنسیومتر ها دارای خروجی آنالوگ و کالیبراسیون بوده و کیت اشباع سازی نیز برای آن ها در نظر گرفته شده است. از جمله ویژگی این تنسیومترها به ویژه تنسیومترهای مینیاتوری، کاهش شگرف زمان عکس العمل آن ها از چندین روز به چندین دقیقه می باشد. در تنسیومترهای معمولی می توان به جای گیج مکانیکی از گیج های فشار دارای نمایشگر و خروجی به دیتالاگر و رایانه استفاده نمود.

project-slider-image
project-slider-image
project-slider-image

دستگاه حسگر اندازه گیری مکش بافتی - تنسیومتر