دستگاه اندازه گیری اتوماتیک تغییر حجم

(Automatic Volume Change Device )

یکی از پارامترهای مطرح در آزمایش های مختلف اندازه گیری تغییر حجم و یا نرخ جریان سیال های مختلف می باشد. اگرچه ابزارهای مکانیکی ساخته شده برای این امر می توانند میزان تغییر حجم مذکور را اندازه گیری نموده، لیکن این ابزار ها قادر به اندازه گیری لحظه ای تغییر حجم و یا نرخ جریان نبوده و در این گونه حالات لازم است تا میزان تغییرات حجم و یا نرخ جریان به صورت اتوماتیک در تمامی بازه های زمانی آزمایش اندازه گیری شوند. همچنین از جمله مشکلات دیگر ابزارهای مکانیکی اندازه گیری تغییر حجم پایین بودن دقت اندازه گیری آن ها در بازه های زمانی طولانی می باشد. با عنایت به موارد فوق، دستگاه اندازه گیری اتوماتیک تغییر حجم توسط شرکت ویرا ابزار آزما طراحی و ساخته گردید. با استفاده از این دستگاه می توان جریان های ورودی و یا خروجی به دستگاه را به صورت کاملا اتوماتیک و دیجیتال در محدوده فشارهای مختلف اندازه گیری نمود. این دستگاه دارای خروجی و ورودی ولتاژ بوده و دارای قابلیت سازگاری با بیشتر دستگاه های پردازش و ثبت اطلاعات (دیتالاگر) می باشد. با استفاده از بخش جلوی دستگاه می توان جهت جریان سیال ورودی و یا خروجی از دستگاه را در هر لحظه از آزمایش کنترل و یا تنظیم نمود. حجم اولیه دستگاه برابر 100 سی سی بوده که با استفاده از بخش جلوی دستگاه و معکوس نمودن جهت جریان های ورودی و خروجی، مقدار تغییر حجم قابل اندازه گیری با استفاده از این دستگاه برابر بی نهایت می باشد

project-slider-image
project-slider-image

دستگاه اندازه گیری اتوماتیک تغییر حجم