دستگاه کنترل گر اتوماتیک دما

(Automatic Temperature Controller )

با استفاده از این دستگاه می توان دمای محیط آزمایش را به صورت اتوماتیک با دقت 1/0 درجه سانتی گراد تا دمای 60 درجه تنظیم نمود. همچنین دستگاه دارای یک خروجی برای فرمان دهی به سیستم همزن در سلول های سه محوری کنترل دما می باشد. این دستگاه دارای خروجی آنالوگ بوده و می توان آن را به انواع دستگاه های ثبت و پردازش داده ها متصل نموده و مقادیر دما را بر روی رایانه نیز مشاهده نمود

project-slider-image

دستگاه کنترل گر اتوماتیک دما