(IOT) اینترنت اشیاء

(health monitoring structures in IOT)

امروزه با پیشرفت های انجام شده در صنعت الکترونیک، تجهیزات پیشرفته و اتوماتیک الکترونیکی جایگزین فرایند های مکانیکی و دستی در عملیات اندازه گیری، ثبت و پردازش داده ها در آزمایش ها و فرایندهای مختلف شده است. از جمله تجهیزات مورد استفاده برای این امر دستگاه های اندازه گیری و ثبت داده ها بوده که با توجه به پیشرفت تکنولوژی و ظهور علم اینترنت اشیا در همه زمینه¬ها، دستگاه اندازه‌¬گیری و ثبت داده¬ها با استفاده از علم اینترنت اشیا طراحی و ساخته گردید. با استفاده از این دستگاه داده‌هایی که به وسیله ابزار و حسگر خارجی تامین شده در طول زمان یا در رابطه با مکان ذخیره شده و می¬توان از راه دور دستگاه را کنترل کرد و قرائت داده¬ها بدون حضور در محل صورت گیرد. دستگاه اندازه گیری و ثبت داده های اینترنت اشیا با مدل یک دستگاه جامع شامل ۴ کانال برای دریافت و پردازش داده های خروجی بازه وسیعی از حسگرهای موجود می باشد. همچنین این دستگاه، شامل یک نرم افزار جامع با نام اختصاری بوده که شامل ابزارهای قدرتمند لازم برای انجام بیشتر آزمایش ها و فرآیند های داده برداری می باشد. از جمله ویژگی های این نرم افزار قابلیت تعریف بسیاری از متغیرهای عملیات داده¬برداری همچون پارامترها، سرعت داده برداری، ذخیره خودکار داده¬ها، کالیبراسیون حسگرها، ترسیم نمودار زنده از داده ها، تعریف چندین متغیر زمان، تعریف پارامترهای دلخواه، و تهیه خروجی داده ها در قالب نرم افزار اکسل، می باشد.

project-slider-image
project-slider-image
project-slider-image

(IOT) اینترنت اشیاء