تامین و واردات

گروه بین الملل شرکت ویرا ابزار آزما با داشتن همکاری حرفه ای با بسیاری از شرکت های جهانی تولید کننده تجهیزات و دستگاه های آزمایشگاهی و صحرایی مهندسی عمران و ژئوتکنیک و نیز بسیاری از تولید کنندگان برتر جهانی ابزار دقیق و سنسورها قادر به تامین و واردات تجهیزات مورد نیاز شما می باشد

facts-img

۱۸۰۰       

تعداد پروژه های انجام شده                

facts-img

۱۰          

تعداد کارمندان                          

facts-img

۱۳           

(سابقه کار،(سال                        

facts-img

۲           

همکاری کشور ایران و استرالیا