service-image
service-icon

دستگاه کنترلر- دیتالاگر دینامیکی

با توجه به این مسائل، دستگاه دیتالاگر- کنترلر دینامیکی برای کنترل انواع اکچویتورهای دینامیکی، میزهای لرزه، دستگاه های تست خستگی و ... توسط شرکت ویرا ابزار آزما طراحی و ساخته گردید

ادامه مطلب
service-image
service-icon

دیتالاگر دینامیکی

دستگاه پردازش و ثبت داده های دینامیکی یک دستگاه جامع با سرعت پردازش 200 کیلو هرتز و شامل 16 کانال ورودی آنالوگ و یا 8 کانال ورودی آنالوگ و 8 کانال ورودی دیجیتال می باشد.

ادامه مطلب
service-image
service-icon

دیتالاگر استاتیکی

با توجه به نیاز استفاده از دستگاه های اندازه گیری و ثبت داده ها در انجام فرآیندهای مختلف مهندسی، دستگاه جامع اندازه گیری و ثبت داده ها توسط شرکت ویرا ابزار آزما طراحی و ساخته گردید

ادامه مطلب