دیتالاگر استاتیکی

(Universal Static Datalogger )

دریافت داده های خروجی از انواع حسگر ها با خروجی ولتاژ، میلی ولت، میلی آمپر، و ترموکوپل ها و پردازش و کالیبراسیون آن ها، تعریف انواع آزمایش ها و پارامترهای دلخواه در محیط نرم افزار دستگاه، مشاهده زنده نمودار تغییرات تمامی پارامتر ها در چندین نمودار زنده، ترسیم نمودارهای زنده چند متغیره، تهیه خروجی داده ها در قالب نرم افزار افیس

project-slider-image
project-slider-image

دستگاه دیتالاگر