دستگاه حسگر اندازه گیری مکش بافتی - تنسیومتر

(Soil Tensiometer)

اندازه گیری مکش بافتی به صورت مستقیم در محدوده مکش بافتی 100 کیلو پاسکال الی 1500 کیلو پاسکال ، قابل نصب و استفاده به صورت صحرایی و آزمایشگاهی، قابل تعبیه درون دستگاه های مختلف آزمایشگاهی همچون دستگاه سه محوری، برش مستقیم، منحنی مشخصه آب – خاک

project-slider-image
project-slider-image
project-slider-image

دستگاه حسگر اندازه گیری مکش بافتی - تنسیومتر