دستگاه اندازه گیری اتوماتیک تغییر حجم

(Automatic Volume Change Device )

اندازه گیری تغییر حجم و نرخ جریان سیالات مایع به صورت کاملا اتوماتیک و با دقت 1/0 سی سی و حجم بی نهایت در محدوده فشار سیال تا 1400 کیلو پاسکال

project-slider-image
project-slider-image

دستگاه اندازه گیری اتوماتیک تغییر حجم