اکچویتور دینامیکی ۲۰ الی ۵۰ تن

(Hydraulic Dynamic Actuators (20~50 Tone.f))

بررسی رفتار دینامیکی مصالح مختلف مهندسی عمران و اعمال الگوهای بارگذاری استاتیکی، سیکلی هارمونیک و دینامیکی تاریخچه زمانی دلخواه با حداکثر فرکانس کاری 70 هرتز و سرعت حداکثر 5 متر بر ثانیه تا ظرفیت 50 تن

project-slider-image
project-slider-image
project-slider-image

دستگاه اکچویتور دینامیکی 20 الی 50 تن