اکچویتور دینامیکی ۲ الی ۱۰ تن

(Hydraulic Dynamic Actuators (2~10 Tone.f))

بررسی رفتار دینامیکی مصالح مختلف مهندسی عمران و اعمال الگوهای بارگذاری استاتیکی، سیکلی هارمونیک و دینامیکی تاریخچه زمانی دلخواه با حداکثر فرکانس کاری 70 هرتز و سرعت حداکثر 5 متر بر ثانیه تا ظرفیت 10 تن

project-slider-image
project-slider-image
project-slider-image

دستگاه اکچویتور دینامیکی 2 الی 10 تن