تعمیر، ارتقا و راه اندازی

 

اعضای این شرکت با داشتن سابقه بیش از دو دهه در زمینه های مختلف تحقیقاتی و اجرایی مهندسی عمران و ژئوتکنیک، تمامی خدمات مربوط به طراحی و تجهیز آزمایشگاه های مختلف را برای دانشگاه ها، ارگان ها، شرکت ها، و مراکز تحقیقاتی با توجه به نیاز آن ها تا کنون انجام داده است.