.

دستگاه بزرگ مقیاس دینامیکی

برای مدل سازی فیزیکی خاک ها، دارای اکچویتور تنش و کرنش کنترل با ظرفیت 10 تن نیرو و محفظه خاک 1.5 در 1.5 در 2 متر با جداره پلگسی گلاس

دانشگاه صنعتی شاهرود

  طراحی و ساخت دستگاه های خاص

 

شرکت ویرا ابزار آزما با بهره گیری از توان تیم طراحی و ساخت خویش مرکب از مهندسین متبحر و اعضای هیات علمی دانشگاه های برتر، تولید تجهیزات و دستگاه های خاص مورد نیاز شما را به صورت کامل از مرحله طراحی تا ساخت و کنترل نهایی انجام می دهد. برخی از دستگاه ها و تجهیزات خاص ساخته شده تا کنون توسط این شرکت از سال 1388 تا کنون برای مراکز علمی، تحقیقاتی، دانشگاه و صنعت کشور عبارتند از:

 

- دستگاه بزرگ مقیاس دینامیکی برای مدل سازی فیزیکی خاک ها (دانشگاه صنعتی شاهرود، 1395)

 

- دستگاه سه محوری دینامیکی غیر اشباع مجهز به سیستم بندر المنت (دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان، 1396)

-دستگاه سه محوری غیر اشباع دینامیکی مجهز به سیستم کنترل دما (دانشگاه بین المللی امام خمینی، 1393)