.
دستگاه سه محوری اشباع

 

یکی از آزمایش های متداول و معروف برای تعیین پارامترهای مقاومت برشی خاک ها، آزمایش سه محوری می باشد. با استفاده از دستگاه سه محوری ساخت این شرکت می توان انواع آزمایش های سه محوری متداول شامل آزمایش های سه محوری تحکیم یافته زهکشی شده (CD)، تحکیم یافته زهکشی نشده (CU) و نیز تحکیم نیافته زهکشی نشده (UU) را بر روی نمونه های به قطر های مختلف استاندارد 38، 50 و 70 میلی متر انجام نمود. همچنین بنا بر درخواست می توان سلول هایی برای انجام آزمایش های سه محوری بر روی نمونه های 100، 150 و 200 را نیز فراهم نمود. ظرفیت فشار همه جانبه سلول دستگاه برابر 1000 کیلو پاسکال می باشد. مقادیر فشارهای آب حفره ای و همه جانبه با استفاده از دو رگولاتور دقیق با استفاده از پانل دستگاه تنظیم شده و به صورت دیجیتال بر روی پانل دستگاه نشان داده می شوند. همچنین دو حسگر فشار برای اندازه گیری دقیق فشارهای آب و همه جانبه بر روی سلول دستگاه تعبیه شده است. از جمله اجزای دیگر دستگاه مخازن اعمال فشار های آب حفره ای و همه جانبه بوده که شامل Bladder برای حذف اثر امکان حل شدن هوا درون آب بدون هوا می باشند. برای تهیه آب بدون هوا یک دستگاه تهیه کننده آب بدون هوای 10 لیتری در نظر گرفته شده است. با استفاده از این دستگاه می توان آب بدون هوای مورد نیاز را در مدت کمتر از 10 دقیقه تهیه نمود. از جمله امکانات دیگر این دستگاه یک خروجی فشار خلاء قابل تنظیم برای استفاده در مراحل مختلف آزمایش های سه محوری می باشد.  دستگاه سه محوری شامل یک دستگاه ثبت و پردازش اطلاعات 8 کانال بوده و با استفاده از نرم افزار جامع آن می توان نتایج آزمایش را در مراحل مختلف به صورت زنده مشاهده نموده و در انتهای آزمایش خروجی Excel از آن ها تهیه نمود. برای اعمال بارگذاری محوری یک قاب بارگذاری با ظرفیت 50 کیلونیوتن و دقت بارگذاری کرنش کنترل در محدوده 0.001 الی 10 میلی متر بر دقیقه در نظر گرفته شده است.

 

 

 

 

کاتالوگ دستگاه
 

 

  • کاربرد
  • مشخصات فنی
  • آزمایش های قابل انجام

اندازه گیری پارامتر های مقاومت برشی خاک های اشباع و انجام آزمایش های مختلف سه محوری در شرایط مختلف تحکیمی و زهکشی

 ظرفیت فشار داخلی سلول:

استاندارد: 10 اتمسفر (1 مگا پاسکال)- سفارشی: 20 اتمسفر (2 مگاپاسکال)

 قطر نمونه های خاک:

38، 50 و 70 میلی متر ، به همراه تجهیزات کامل و قالب های نمونه سازی داخل و خارج سلول

 ظرفیت اعمال تنش های انحرافی:

10 اتمسفر (1 مگاپاسکال)

 سیستم بارگذاری محوری:

کرنش کنترل، ظرفیت 50 کیلو نیوتن، سرعت 0.001 الی 10 میلی متر بر دقیقه

ا تغییر حجم و فشار حفره ای:

اندازه گیری و کنترل اتوماتیک فشار و تغییر حجم آب حفره ای

 سیستم داده برداری:

دیتالاگر 8 کانال، به همراه نرم افزار جامع برای کالیبراسیون، مشاهده زنده داده ها و تهیه خروجی

 اندازه گیری تنش انحرافی:

با استفاده از حسگر نیرو، ظرفیت 1000 کیلوگرم

 اندازه گیری تغییر شکل محوری:

با استفاده از حسگر تغییر مکان با دقت 0.002 میلی متر

آزمایش های متداول سه محوری شامل آزمایش های:

  - تحکیم یافته زهکشی شده (Consolidated Drained)      (CD)

  - تحکیم یافته زهکشی نشده (Consolidated Undrained)      (CU)

  - تحکیم نیافته زهکشی نشده (Unconsolidated Undrained)      (UU)