.
دستگاه مسیر تنش بیشاپ- وسلی

 

در عمل بسیاری از الگو های بارگذاری استاتیکی هیدرولیکی و مکانیکی وارد بر خاک به صورت پیوسته و یکنواخت نبوده و بسته به شرایط در محل می تواند شامل روند های مختلف بارگذاری گردد. برای مطالعه این گونه شرایط بارگذاری از مسیر های تنش در فضای تنش های متوسط (p) و تنش های انحرافی (q) استفاده شده و الگوهای بارگذاری با استفاده از مسیرهای تنش نشان داده می شوند. اگرچه، دستگاه های سه محوری متداول تنها قادر به بارگذاری های یکنواخت استاتیکی بوده و امکان بررسی رفتار واقعی خاک ها در حین طی نمودن انواع مسیرهای تنش هیدرولیکی و یا مکانیکی میسر نمی باشد. برای این امر بایستی از سلول سه محوری مسیر تنش (Bishop-Wesley) استفاده گردد. در سلول سه محوری مسیر تنش معمولا بارگذاری همه جانبه و محوری نمونه به صورت کنترل شده و کاملا اتوماتیک بوده تا بتوان در هر لحظه مقادیر تنش های p و q وارد بر نمونه را طبق مسیر تنش مفروض تنظیم و بر نمونه خاک اعمال نمود. همچنین با استفاده از این دستگاه نیز می توان تغییرات فشار آب حفره ای نمونه خاک را نیز به صورت کنترل شده و تحت مسیر های دلخواه اعمال و یا کنترل نمود. از جمله ویژگی های سلول مسیر تنش ساخت شرکت ویرا ابزار آزما استفاده از حسگر نیروی محوری مستغرق درون آب در داخل سلول بوده تا با دقت بسیار بیشتر نیروی محوری وارد بر نمونه خاک اندازه گیری شود. از جمله امکانات دیگر این سلول استفاده از محفظه شیشه ای ضخیم برای اعمال فشارهای همه جانبه تا فشار 2 مگاپاسکال می باشد.

 

کاتالوگ دستگاه
 
  • کاربرد
  • مشخصات فنی
  • آزمایش های قابل انجام

-امکان کنترل و اعمال مسیرهای تنش متناسب با واقعیت با تنظیم و اعمال مقادیر تنش های همه جانبه و انحرافی به صورت لحظه ای و اعمال مقادیر مختلف تنش های p و  q

- امکان تحکیم همه جانبه و یا K0 خاک

- امکان بارگذاری ارتوتروپیک خاک

- امکان بررسی رفتار حالت بحرانی خاک

- امکان بارگذاری و اعمال مسیرهای تنش هیدرولیکی

- ظرفیت اعمال فشار همه جانبه 2 مگاپاسکال

- اندازه گیری تنش انحرافی با دقت بسیار بالا با حذف نیروی اصطکاک محور بارگذاری و  استفاده از حسگر نیروی مستغرق

 ظرفیت فشار همه جانبه سلول:

20 اتمسفر (2 مگاپاسکال)

 قطر نمونه های خاک:

38، 50، 70 و 100 میلی متر

 ظرفیت اعمال تنش انحرافی:

20 اتمسفر (2 مگا پاسکال)

 اعمال تنش انحرافی:

با استفاده از سیال (ترجیحا آب و یا روغن)

 فشار آب حفره ای:

اندازه گیری و کنترل اتوماتیک به صورت مجزا از دو انتهای نمونه

 مجاری ورودی / خروجی:

8 ورودی در جلوی دستگاه، 4 ورودی در بالای سلول، یک ورودی در قسمت پایینی سلول

 اندازه گیری تنش انحرافی:

با استفاده از حسگر مستغرق در آب، ظرفیت 1000 کیلوگرم نیرو

 اندازه گیری تغییر شکل محوری:

به صورت اتوماتیک با استفاده از حسگر تغییر مکان 0.002 میلی متر

- آزمایش های مسیر تنش

با استفاده از این سلول امکان بارگذاری کلیه الگوهای مسیر تنش با تغییر و تنظیم لحظه ای تنش های همه جانبه و تنش های انحرافی مسیر شده است. در نتیجه می توان تمامی الگوهای بارگذاری را در فضای تنش های p’-q بر روی نمونه خاک اعمال نمود.

 

- آزمایش های مسیر تنش هیدرولیکی

با استفاده از این دستگاه می توان انواع مسیرهای هیدرولیکی را با تغییرات فشار آب حفره ای درون نمونه خاک از دو انتهای نمونه مورد مطالعه و آزمایش قرار داد.

 

- آزمایش های تحکیم ایزوتروپیک، تحکیم k0

با استفاده از قابلیت های این سلول می توان شرایط تحکیم همه جانبه ایزوتروپیک و یا تحکیم k0 را بر روی نمونه خاک فراهم آورده و مطالعه نمود.

 

- آزمایش های بارگذاری غیر ایزوتروپیک

با استفاده از این سلول می توان انواع الگوهای بارگذاری ارتوتروپیک را بر روی نمونه های خاک اعمال کرده و رفتار خاک ها را در شرایط بارگذاری غیر ایزوتروپیک مطالعه و بررسی نمود.