اهداف

یکی از روش های مهم و مورد توجه محققین برای بررسی جنبه های مختلف رفتار مصالح مهندسی استناد بر پایه مطالعات و مشاهدات تجربی می باشد. این امر باعث شده تا تجهیزات آزمایشگاهی مختلفی در سالیان گذشته برای مطالعه رفتار واقعی مصالح و مواد توسط مجموعه های مختلف طراحی و ساخته گردند.

با گذشت زمان ساخت این گونه تجهیزات با پیشرفت های اخیر در زمینه های مختلف توام شده و امروزه در ساخت بسیاری از دستگاه های آزمایشگاهی از تجهیزات مدرن برای افزایش دقت، کاهش زمان آزمایش و نزدیک تر شدن شرایط آزمایش به رفتار واقعی مواد استفاده می شود.

محصولات و خدمات تخصصی ویرا ابزار آزما  در راستای نیل به اهداف اشاره شده توسط مجموعه ای از متخصصین طراحی و ساخته شده اند تا بتوان سهم اندکی را در راستای تامین تجهیزات آزمایشگاهی ژئوتکنیکی لازم برای انجام انواع پروژه های اجرایی و تحقیقاتی تامین نمود.

خط مشی این شرکت استفاده از دانش و توان فنی متخصصین مطرح در حوضه مهندسی عمران بوده تا بتوان تجهیزات و دستگاه های مدرن و به روز لازم برای بخش های تحقیقاتی، پژوهشی و کاربردی جامعه مهندسی عمران را تامیین نمود.